Splošne informacije

Osnovna šola Stična

Cesta občine Hirschaid 1
Ivančna Gorica

Ravnatelj

Marjan Potokar, prof.
Telefon: 01 788 72 62
E-Mail

Tajništvo

Mojca Grabljevec
Telefon: 01 788 72 60
Fax: 01 788 72 65
E-Mail: tajnistvo@os-sticna.si

Zbornica

Telefon: 01 788 72 70

Pomočniki ravnatelja

mag. Jasmina Selko, prof.
Telefon: 01 788 72 68
E-Mail

Lidija Zajc, prof.
Telefon: 01 788 72 69
E-Mail

Barbara Maver, prof.
Telefon: 01 788 72 61
E-Mail

Gregor Arko, prof.
Telefon: 01 788 72 73
E-Mail

Svetovalna služba

 • Bojana Križman, prof. ped. in soc.
  Telefon: 01 620 74 42
  E-mail
 • Anka Kavčič, uni. dipl. psih.
  Telefon: 01 788 72 64
  E-mail
 • mag. Tina Cvar Tomažin,  uni. dipl. ped.
  Telefon: 01 788 7272
  E-mail
 • Sabina Miklavčič, univ. dipl. ped. in prof. geog.                                        Telefon: 01 620 7403                                                                 
  E-mail

Računovodstvo

 • Melita Žlajpah
 • Andreja Erjavec
 • Jožica Grebenc
 • Katarina Grošelj Likovič

Telefon: 01 788 72 66
E-mail:racunovodstvo@os-sticna.si

Svet šole

Člani Sveta šole za mandatno obdobje 2016 – 2020 so:

 • Predstavniki ustanovitelja: Martina Hrovat, Jože Kastelic, Janez Koščak
 • Predstavniki delavcev šole: Ingrid Boljka Štaudohar, Barbara Pavovec, Andreja Robek Perpar, Jasmina Tekavčič, Vesna Steklačič
 • Predstavniki staršev: Marko Bitenc, Leon Koricki, Marjan Ogrinc
 • Predsednica sveta šole je Andreja Robek Perpar, namestnica Barbara Pavovec.