Prometna varnost

Šola pri zagotavljanju prometne varnosti učenk in učencev sodeluje z Občino Ivančna Gorica, medobčinskim redarstvom, Zvezo šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica in Policijsko postajo Grosuplje.

Izdelavo načrta šolskih poti je naročila Občina Ivančna Gorica. Načrt in interaktivne karte  je izdelal Zavod za prometno varnost.

Načrt šolskih poti 

Interaktivna oblika načrta:

Delovna skupina na OŠ Stična, pod vodstvom Gregorja Arka, pripravila lastno verzijo načrta šolskih poti. Načrt je bil pripravljen po smernicah Agencije za varnost v prometu predno je Občina Ivančna Gorica naročila izdelavo načrta pri Zavodu za prometno varnost.