Tekmovanja iz znanja

Angleščina
 • Angleščina, 8. razred, državno tekmovanje, 19. 11. 2018, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Ljubljana
  • Julija Genorio, 8. b, srebrno priznanje
  • David Poljanec, 8. Z, srebrno priznanje
Astronomija – Dominkovo priznanje
Biologija – Proteusovo priznanje
 • Državno tekmovanje, 30.11. 2018, OŠ Jurija Dalmatina, Krško
  • Nina Bregar, 9. a, srebrno priznanje
  • Lina Sekirnik, 8. b, srebrno priznanje
Geografija
 • Regijsko tekmovanje, 6. 3. 2019, OŠ Nove Fužine, Ljubljana
  • Vanja Fink, 7. bZ, srebrno priznanje
  • Čandrika Sečnik, 7. bZ, srebrno priznanje
  • Nina Jernejčič, 8. Z, srebrno priznanje
  • Tanja Škufca, 8. Z, srebrno priznanje
  • Zoja Peteh, 9. b, srebrno priznanje
  • Miha Perpar, 9. b, srebrno priznanje
  • Žiga Mestnik, 7. a, srebrno priznanje
  • Miklavž Bitenc, 7. b, srebrno priznaje
 • Državno tekmovanje, 12. 4. 2019, OŠ Podčetrtek, Podčetrtek
  • Miha Perpar, 9. a, zlato priznanje
  • Zoja Peteh, 9. b, zlato priznanje
Fizika – Stefanovo priznanje
 • Regijsko tekmovanje, 15. 3. 2019, OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje
  • Lina Sekirnik, 8. b, srebrno priznanje
  • Ema Vrabič, 9. aZ, srebrno priznanje
  • Nejc Zajc, 9. bZ, srebrno priznanje
Kemija – Preglovo priznanje
 • Državno tekmovanje, 30. 3. 2019, OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje
  • Klara Kocmur, 8. VG, zlato priznanje
  • Ines Glavan, 8. c, srebrno priznanje
Logika
 • Državno tekmovanje, 20.10. 2018, OŠ Brinje, Grosuplje
  • Luka Hočevar, 9. bZ, srebrno priznanje
  • Zala Žerovnik, 7. V, srebrno priznanje
Matematika – Vegovo priznanje
 • Državno tekmovanje, 13. 4. 2019, OŠ Sostro, Ljubljana
  • Ida Strajnar Zupanc, 5. aZ, srebrno priznanje
  • Martin Bradač, 8. Z, srebrno priznanje
  • Ema Vrabič, 9. aZ, srebrno priznaje
  • Leon Perko, 9. bZ, srebrno priznaje
  • Timotej Hribar Rajterič, 5. a, srebrno priznanje
  • Lovro Jurečič, 5. c, srebrno priznanje
  • Jan Koren, 6. b, srebrno priznanje
  • Ela Kamenšek, 7. a, srebrno priznanje
  • Miha Perpar, 9. a, srebrno priznanje
  • Milica Sekulić, 9. b, srebrno priznaje 

Miha Perpar 9. a in Ema Vrabič 9. aZ sta prejemnika DIAMANTNEGA KENGURUJA (to priznanje prejme učenec, ki vseh 9 let doseže najmanj bronasto priznanje)

Razvedrilna matematika
 • Državno tekmovanje, 26. 1. 2019, OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana
  • Jaša Mežek, 7.b, srebrno priznanje
  • Miha Perpar, 9.b, srebrno priznanje
  • Ema Vrabič, 9.a PŠ Zagradec, srebrno priznanje
Sladkorna bolezen
 • Državno tekmovanje, 17. 11. 2018, OŠ Trbovlje, Trbovlje
  • Zoja Peteh, 9. b, zlato priznanje
  • Eva Krnc, 9. b, srebrno priznanje
  • Lina Sekirnik, 8. b, srebrno priznanje
  • Maša Vozelj, 9. VG, srebrno priznanje
  • Ema Vrabič, 9. aZ, srebrno priznanje
  • Neja Kastelic, 9. aZ, srebrno priznanje
Slovenščina – Cankarjevo priznanje
 • Regijsko tekmovanje, 23. 1. 2019, OŠ dr. Ivana Prijatelja, Sodražica
  • Maša Vozelj, 9. VG, srebrno priznanje
  • Zoja Peteh, 9. b, srebrno priznanje
  • Klara Kocmur, 8. VG, srebrno priznanje
  • Lina Sekirnik, 8. b, srebrno priznanje
  • Ula Regali, 8. b, srebrno priznanje
Vesela šola
 • Državno tekmovanje, 10. 4. 2019, OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana
  • Nejc Koselj, 7. bZ, zlato priznanje
  • Klara Kocmur, 8. VG, zlato priznanje
  • Julija Cunja, 4. b, srebrno priznanje
  • Ela Martini, 4. VG, srebrno priznanje
  • Aljaž Koselj, 5. bZ, srebrno priznanje
  • Tonja Smole, 7. a, srebrno priznanje
  • Zala Žerovnik, 7. VG, srebrno priznanje
  • Ula Regali, 8. b, srebrno priznanje
  • Lina Sekirnik, 8. b, srebrno priznanje
  • Zoja Peteh, 9. b, srebrno priznanje
  • Pia Pajk, 9. b, srebrno priznanje
Zgodovina
 • Regijsko tekmovanje, 5. 2. 2019, OŠ Danile Kumar, Ljubljana
  • Maša Vozelj, 9. VG, srebrno priznanje
  • Klara Kocmur, 8. VG, srebrno priznanje
 • Državno tekmovanje, 16. 3. 2019, OŠ Venclja Perka, Domžale
  • Klara Kocmur, 8. VG, zlato priznanje

Arhiv

Dosežki v šolskem letu 2017/2018

Dosežki v šolskem letu 2016/2017

Dosežki v šolskem letu 2015/2016