Potrebščine za prihodnje šolsko leto

Na spletni strani šolske knjižnice je objavljen seznam šolskih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo v prihodnjem šolskem letu.

Skrbnik učbeniškega sklada je Kristijan Rešetič.