Razpis aktivnih počitnic v CŠOD

Izvedba poletnih taborov bo v majhnih skupinah do 28 udeležencev in bo skladna z navodili NIJZ.

Razpis je objavljen na spletni strani CŠOD pod rubriko Aktivne počitnice https://www.csod.si/prijavnice/aktivne-pocitnice/seznam, kjer lahko starši prijavite otroke na izbrani tabor.

Vodstvo šole