Prijava v oddelek podaljšanega bivanja za šol. leto 2020/21

Številka: 60303-3/2020-3

Datum: 31. 3. 2020

Spoštovani starši učenk in učencev 1. do 4. razreda osnovne šole

Začeli smo z načrtovanjem vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2020/2021. Podlaga za oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja so pisne prijave staršev.

Po trenutnem Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 51/2014) je normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja 28 učencev. Normativ za oblikovanje oddelka, v katerem so učenci iz dveh razredov, je 24 učencev, iz treh in več razredov pa 21 učencev. Oddelek se oblikuje za najmanj 16 učencev.

V primeru manjšega števila prijav oddelka oz. dodatnega oddelka ne bo možno oblikovati. Prednost pri sprejemu imajo učenci nižjih razredov.

Učenci bodo vključeni v podaljšano bivanje po pouku do 16.00 oz. do 16.30 ( po 16. uri samo v primeru, da je takrat prijavljenih še dovolj učencev).

Prijava je možna na spodnji povezavi  do 10. aprila.

https://forms.gle/yGFhVmzAa5aZsDmCA

Prosimo, da čas odhoda iz OPB ocenite čim bolj realno.

Prijave po roku bodo možne le, če oddelek glede na normativ še ne bo poln.

Obvestilo je bilo poslano tudi preko sistema Lopolis po elektronski pošti in sistema hitrih obvestil.

Lepo pozdravljeni.

                                                                                                                      Ravnatelj:
Marjan Potokar