La France voyage

La France voyage, 14. februar 2020

Animatorka Romane Dooghe je v sodelovanju s Francoskim inštitutom iz Ljubljane izvedla delavnico za učence 7., 8. in 9. razredov, ki se učijo francosko v okviru neobveznega izbirnega predmeta na MŠ. 
V eni šolski uri so učenci spoznali poimenovanja za različne besede, igrali so igro prepoznavanja besed in se pogovarjali z animatorko. Francoske delavnice pod imenom La France voyage so projekt Francoskega inštituta s katerim francosko Zunanje ministrstvo, pod okriljem katerega Inštitut deluje,  predstavlja in promovira francosko kulturo in jezik.

Na OŠ Stična te delavnice, ki predstavljajo popestritev in drugačen način pouka, izvajamo že četrto leto zapored.

Kristijan Rešetič, učitelj francoščine