Sprememba voznega reda na PŠ Zagradec

Pri prihodu v šolo in odhodu iz šole smo zamenjali vrstni red voženj minibusa v smeri Valična vas in smeri Kitni Vrh.