Bilten “Bitje in žitje Virskega mesta”

Izšla je 3. številka biltena, ki nastaja v okviru izvirnega šolskega projekta z naslovom “Prazgodovinski dan: Virsko mesto”.

Nova, tretja številka biltena prinaša nadaljevanje domišljijske zgodbe o železnodobnih prebivalcih Virskega mesta, ki so v času od 8. do 4. stol. pr. n. št. živeli na blagi vzpetini nad današnjim Virom pri Stični. Na devetih delavnicah, ki so spomladi potekale na Turistični kmetiji Grofija, se je več kot 100 učenk, učencev, mentoric in mentorjev vživelo v železnodobno poljedelstvo, živinorejo, lov, zeliščarstvo, medarstvo ter oskrbo z vodo in na domiseln način prikazali takratno kulturo prehranjevanja in oblačenja. Bogata zbirka fotografij v novem biltenu sama po sebi dokazuje, da so tovrstni šolski projekti poučna in zaželena popestritev pouka.

Prejšnje izdaje biltenov lahko preberete tukaj. >>>

Mojca Hrvatin