Jesenska izmenjava učencev v Hirschaidu

Mednarodna izmenjava s pobratenim Hischaidom je ponovno rodila veliko novih prijateljstev, omogočila sporazumevanje v enem od tujih jezikov, mnogi pa so se tudi preizkušali v znanju nemščine.

Lepo jesensko vreme je pripomoglo k temu, da so bile vse aktivnosti v šoli in izven nje korektno izpeljane. Podali smo se na daljši pohod na hrib Staffelberg, uživali v športnih izzivih igre fußballgolf, spoznali polmilijonski Nürnberg, spesnili posebno pesem ob 20. jubileju pobratenosti in se seznanili z življenjem in delom župana Hirschaida.

Eno popoldne so učenci preživeli z družinami in še dodatno spoznali kulturo in življenje lokalnih gostiteljskih družin.

Jesenske izmenjave se je udeležilo 13 učencev OŠ Stična in 10 učencev SŠ Josipa Jurčiča.

Učenci so zapisali takole:

“Bilo je zelo zabavno, veliko smo se smejali, družili in pogovarjali v tujem jeziku. Družine so bile prijazne, naučili smo se nekaj novih nemških besed. Všeč nam je, da smo spoznali nove prijatelje.”

 

“Lepo se je bilo pogovarjati z novimi prijatelji.”

 

“Mogoče bi lahko imeli več prostega časa, sicer je bilo odlično.”

 

“Ni mi bilo všeč to, da se nekateri nemški otroci niso trudili govoriti v angleščini.”

 

“Zelo všeč mi je bil pohod na goro in športna igra fußballgolf.”

 

Ob 20. jubileju pobratenosti smo spesnili posebno pesem z naslovom: “We are the world.” Prisluhnite!

 

V spomin na skupno druženje smo naredili veliko zanimivih fotografij, ki si jih lahko ogledate v galeriji.

Igor Rajner