Vozni redi

Prvi šolski dan

Splošni vozni red

 

Vozni redi niso fiksni. Znotraj možnosti, ki so na voljo, jih bomo prilagodili v skladu potrebami, ki  se bodo pokazale v prvi teddnih pouka.