OBVESTILO O VKLJUČITVI UČENCEV V OPB IN JV

OBVESTILO O VKLJUČITVI UČENCEV V OPB IN JV za šol. leto 2019/2020

PODALJŠANO BIVANJE – PB

Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja 28 učencev, kombiniranega iz dveh razredov 24 učencev, kombiniranega iz treh in več razredov pa 21 učencev.

Skupina se oblikuje za najmanj 16 učencev.

Učence 1. razreda ste starši prijavili ob vpisu v mesecu februarju, ostale učence v aprilu 2019.

V OPB sprejemamo učence od 1. do 5. razreda. V vseh oddelkih, kjer je učencev preveč, imajo prednost pri sprejemu mlajši učenci.

Glede na trenutno veljavne normative in odobrene ure s strani MIZŠ bomo v OPB sprejeli:

na matični šoli v Ivančni Gorici vse v roku prijavljene

 • učence 1. in 2. razreda do 16.30
 • učence 3. razreda do 15. 20, v primeru podaljšanja časa dogovor s starši
 • 30 učencev 4. razreda do 14.30 ure
 • 7 učencev preko normativa – dogovor s starši oz. varstvo vozačev

na podružničnih šolah

v Ambrusu do 16.00 ure vse prijavljene učence 1. – 4. razreda

 • 3 učenci 5. razreda preko normativa – dogovor s starši oz. varstvo vozačev

­

v Zagradcu učence 1., 2. in 3. razreda do 16.30

 • učence 4. razreda do 15. ure
 • 2 učenca preko normativa – dogovor s starši oz. varstvo vozačev

na Krki – učence 1. in 2. razreda do 16.30

 • -učence 3. in 4 razreda do 15.00

na Muljaviučence 1. in 2. razreda do 16.30

 • učence 3. razreda do 14.30

v Stičniučence 1. in 2. razreda do 16.30

 • učence 3. razreda do 15.30
 • 2 učenca preko normativa – dogovor s starši

v Višnji Gori učence 1. in 2. razreda do 16.30

 •  učence 3. razreda do 15.00, v primeru podaljšanja časa dogovor s starši
 • učence 4., 5. razreda do 14.15 (pet učencev preko normativa)

JUTRANJE VARSTVO – JV

Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje skupine jutranjega varstva 28 učencev. Oblikuje se, če je vanjo vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda.

Na matični šoli bomo v jutranje varstvo sprejeli vse prijavljene učence 1. razreda in PP NIS.

V skupino je prijavljenih 36 učencev. JV bo potekalo od 6.15 do 8.15 (1. skupina) in od 7.15 do 8.15 (druga skupina). V drugo skupino bomo lahko sprejeli tudi do sedaj prijavljene učence 2. razreda.

Na PŠ Višnja Gora bomo v jutranje varstvo sprejeli vse prijavljene učence 1. razreda (26 učencev). JV bo potekalo od 6. do 8. ure. V skupino bomo lahko sprejeli še 3, do sedaj prijavljene učence 2. razreda.

Na podružničnih šolah Ambrus, Muljava in Zagradec bomo v skupine jutranjega varstva lahko vključili vse do sedaj prijavljene učence. JV bo potekalo od 6. do 8. ure.

Na podružnični šoli Krka in Stična bomo v skupine jutranjega varstva lahko vključili vse do sedaj prijavljene učence. JV bo potekalo od 6.30 do 8. ure.

Na PŠ Stična bomo v skupino jutranjega varstva vključili vse prijavljene učence 1. razreda in še 9 učencev višjih razredov. Prednost pri sprejemu bodo imeli mlajši in od šole bolj oddaljeni učenci. JV bo potekalo od 6.30 do 8. ure.

V Ivančni Gorici, 9. 7. 2018

Ravnatelj:
Marjan Potokar