III. prazgodovinski dan na Grofiji

Dvanajst lun se je obrnilo in Virsko mesto je spet oživelo.

Tretji prazgodovinski dan na OŠ Stična »Bitje in žitje virskega mesta«

V soboto, 30. 3. 2019, smo na Osnovni šoli Stična že tretjič zapored izvedli prazgodovinski dan. Rdeča nit je nekdaj mogočno Virsko mesto, ki se je nad Virom pri Stični bohotilo v času železne dobe, pred 2500 leti. Če smo v preteklih letih spoznavali življenje virskih elit in v delavnicah poustvarili življenje kneginje in kneza, smo letos poskusili osvetliti vsakdanje življenje prebivalcev Virskega mesta.

Skoraj sto učencev od petega do devetega razreda matične šole in podružničnih šol so se nekaj čez sedmo uro skupaj s petindvajsetimi mentorji zbrali v amfiteatru pred matično šolo. Tam jih je pričakala knežja družina in jim razdelila naloge, ki so jih morali udeleženci opraviti do konca dne. Na pot proti Virskemu mestu so se tako odpravili poljedelci, zeliščarji in medarji, lovci, pastirji, vodarji. Vsak od navedenih je dobil svojo nalogo: poljedelci so morali z ralom in preprostim orodjem zorati ledino, zeliščarji in medarji poiskati med in nabirati gozdne sadeže in zelišča, lovci so izdelali orožje, nato pa tudi lovili celo z lovskim psom, pastirji so prešteli svoje živali in molzli, vodarji so iskali vodo, nujno potrebno za preživetje …

Že tretje leto zapored je udeležencem prazgodovinskega dne svoja vrata na stežaj odprla Turistična kmetija Grofija. Na njenem dvorišču so tako potekale različne delavnice. Gradiščarji so se razdelili v dve skupini. Ena skupina je izdelovala maketo Virskega mesta, druga pa je gradila prazgodovinsko hišo. Kuharji in kuharice so pripravljali jedi, ki bi jih lahko jedli v času železne dobe, tkalci so se spoznavali s tkanjem, pri tem pa so se seznanili tudi z demonstracijo predelave lanu. V veliko pomoč prikaza življenja v času železne dobe pa so bili poleg mentorjev tudi številni zunanji izvajalci.

Tako je Virsko mesto ponovno oživelo. V času prazgodovinskega dne so nas obiskali tudi številni gostje in obiskovalci.

Po kosilu so se udeleženci delavnic zbrali pred prazgodovinsko hišo, kjer jih je že čakala knežja družina. Udeleženci delavnic so jim prinesli darila ter poročali o delu v delavnicah.

Knežja družina je bila navdušena nad izdelki in poročili učencev.

Grofijo smo zapuščali polni nepozabnih vtisov in enotnega mnenja, da bo Virsko mesto ponovno oživelo, ko dvanajsta luna zopet vzide …