La France voyage, 8. marec 2019

Animatorka Marion Lefebvre je v sodelovanju s Francoskim inštitutom iz Ljubljane izvedla delavnico za učence 7., 8. in 9. razredov, ki se učijo francosko v okviru neobveznega izbirnega predmeta na MŠ.  V eni šolski uri so učenci spoznali poimenovanja za hrano, igrali so igro bingo in se pogovarjali z animatorko. Francoske delavnice pod imenom La France voyage so projekt Francoskega inštituta s katerim francosko Zunanje ministrstvo, pod okriljem katerega Inštitut deluje,  predstavlja in promovira francosko kulturo in jezik. Na OŠ Stična te delavnice, ki predstavljajo popestritev in drugačen način pouka, izvajamo že tretje leto zapored.

Kristijan Rešetič, učitelj francoščine