Po sledeh virskih knezov in železarjev


Železna nit letošnjih dejavnosti je bilo železo, ta sijajna kovina, ki je sloves Virskega mesta ponesla daleč preko meja dolenjske železnodobne skupnosti.
V obdobju od 8. do 2. stoletja pr. n. št. je bilo železarstvo na Dolenjskem v polnem razmahu.
Z železovo rudo, ki je ležala kar v ornici vsenaokrog, so se znali okoristiti tudi Virjani in prav oni so bili pomemben člen razvejane trgovine z železom na dolge razdalje.
Z železom in livarskimi izdelki so kupčevali v sredozemskih, alpskih, panonskih ter balkanskih deželah in jih menjavali za druge žlahtnine tedanjega časa.