Časotepcu na pot

Šolsko leto je na izteku. V tem času se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so zaznamovali pretekle mesece. Kateri so se vam zapisali v spomin, upam, da zapišete na naslednjih straneh. Meni se jih je veliko.

Izvedli smo mednarodne izmenjave, v katerih smo krepili svoje znanje, odločnost in samozavest. Deležni smo bili velikega zanimanja ob raziskovalnem dnevu na Virskem mestu. Delovali smo v skrbi za tiste, ki potrebujejo pomoč in v ta namen izvedli dobrodelni koncert.

Izboljšali pa so se tudi pogoji za delo. Pridobili smo prizidek v Višnji Gori, energetsko so bile sanirane šole na Muljavi, v Stični in Ambrusu. Do večjega gradbenega posega je prišlo tudi na Krki. Gradbena dela na šolah so bila tik pred začetkom šolskega leta videti tako, da sem z negotovostjo pričakoval dokončanje vseh del pred 1. septembrom. To mi je povzročalo zaskrbljenost, ki pa se je na koncu izkazala kot nepotrebna. Vrvež ob zaključevanju del, številne delavne roke izvajalcev, podizvajalcev pa tudi zaposlenih na občini, vsi skupaj z zaposlenimi na šoli smo se trudili, da ste šolarji na prvi šolski dan brezskrbno vstopili v obnovljene objekte. Izjema je bila šola v Ambrusu, kjer so bila potrebna obsežnejša dela, s prvim šolskim dnem letošnjega koledarskega leta pa so bila dela tudi na tem objektu zaključena. Pomen dela, ki so ga navedeni v tem času opravili, in pozitivna energija, ob zavedanju, zakaj to počnejo, me je presenečala in hkrati potrjevala moje razmišljanje, da se da, če se hoče. Pozitivnost se je občutila.

Ponosen sem na prireditev ob kulturnem prazniku, kjer sem objavil novo misel, ki nas bo vodila v letošnjem letu, pa tudi v prihodnje: »Misli in besede naj bodo pozitivne in naj postanejo dejanja«.

Zakaj takšna misel, pravzaprav želja? Naj ne bo razdvojenosti oziroma dvojnih meril v mislih, besedah in dejanjih. Gre za spoštovanje drugih in tudi samega sebe. Želim, da bo izrečena beseda nekaj veljala.

Pozitivnosti pa želim tudi vam, mladim, saj bo pogled v svet s takšnim prepričanjem in delovanje v njem precej lažje.

Marjan Potokar, ravnatelj