Arheološke delavnice v 4. razredu

V petek, 8. 6. 2018, so imeli učenci 4. a, 4. b in 4. c tehniški dan. Izdelovali so izdelke po načrtu. Na zabaven in poučen način so v dveh skupinah izdelovali maketo in mozaik v povezavi z življenjem Rimljanov. Delo je potekalo v sodelovanju z Zavodom Insitu.

Učenci so delali z navdušenjem, bili so dobro motivirani in vztrajni. Učenci in učiteljice se zahvaljujemo animatorjem arheologom, ki so delavnice vodili, prispevali material in nam na prijeten način približali kulturno dediščino. 

Razstavo izdelkov, ki so nastali, si lahko ogledate na hodniku v zgornjem nadstropju šole. Pripravili so jo učenci podaljšanega bivanja pod vodstvom profesorice Mojce Hrvatin.

Jožica Jevnikar, Jožica Ferlin in Jasmina Tekavčič