Otroški extempore na Taboru Cerovo

Na letošnjem otroškem extemporu, ki ga organizira JSKD Ivančna Gorica, so sodelovali tudi trije učenci 9. a OŠ Stična. To so: Aljaž Ceglar, Karmen Glavan in Eleonora De Toni.

Tudi letos je bila izbrana lokacija Tabor Cerovo nad Grosupljem. Likovne motive je navdihovala zgodovinska ideja o človekovem iskanju varnosti in hkrati svobode. Spominjali smo se, da je bil tabor Cerovo namenjen skrivanju pred Turki, kar smo navezali na današnjo aktualno tematiko o beguncih in njihovih stiskah. Zato se v likovnih motivih pojavijo ptice, katerih življenje je nenehna selitev, drevesa,ki iščejo svoje korenine, otroci, ograje, itd.

Motive smo utelesili v na grafičen način. Matrice smo odtiskovali na velike površine vrteksa, katerega smo nato razobesili po zidovih Tabora Cerovo.

Vsaka skupina je naredila svoj trak. Učenci OŠ Stična smo se povezali še s tremi učenci OŠ Šentvid in naredili skupni izdelek na priloženih fotografijah. Mentorici naše skupine sva bili Anka Švigelj Koželj in Jelka Rojec