OBVESTILO O VKLJUČITVI UČENCEV V OPB IN JV

OBVESTILO O VKLJUČITVI UČENCEV V OPB IN JV za šol. leto 2019/2020 PODALJŠANO BIVANJE – PB Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja 28 učencev, kombiniranega iz dveh razredov 24 učencev, kombiniranega iz treh in več razredov pa 21 učencev. Skupina se oblikuje za najmanj 16 učencev. Učence 1. […]

Read more

Delovni zvezki in potrebščine za šolsko leto 2019/2020

Učbeniki in potrebščine za šolsko leto 2019/2020 Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva za: Seznam šolskih potrebščin: 1. razred: 1razred_2019_2020_za starše 2. razred: 2razred_2019_2020_za starše 3. razred: 3razred_2019_2020_za starše 4. razred: 4razred_2019_2020_za starše 5. razred: 5razred_2019_2020_za starše 6. razred: 6razred_2019_2020_za starše 7. razred: 7razred_2019_2020_za starše 8. razred: 8razred_2019_2020_za starše 9. razred: 9razred_2019_2020_za starše 3. do 9. razred – […]

Read more

Festival Pekarne Mišmaš 2019

V času od 27. 5. do 31. 5. 2019, ko zaključujemo Bralno značko, nastopamo pod pokroviteljstvom JSKD v sklopu projekta Teden ljubiteljske kulture (ki poteka po vsej Sloveniji) in praznujemo občinski praznik Občine Ivančna Gorica, smo se tudi na PŠ Krka vključili v aktivnosti: 27. 5. 2019 Peti slikarski extempore, slikar Žare Jelesijevič (3. razred), od 8.00 do 12.00, pred […]

Read more
1 2 3 24