Turizmu pomaga lastna glava

Učenci podružnične šole na Krki smo skupaj z učenci , ki obiskujejo izbirna predmeta Turistična vzgoja in Sodobna priprava hrane na matični šoli, pristopili k projektu z naslovom “Turizmu pomaga lastna glava”. Pripravili smo projektno nalogo z naslovom Gospa šola. Projekt pa bomo zaključili s turistično stojnico pred Mercator centrom v Ljubljani v začetku meseca marca. Naloga je v formatu […]

Read more

Projekt – Digitalna fotografija v 4.a razredu

Učenci 4. a razreda smo v okviru dodatnega pouka izdelali projekt z naslovom Digitalna fotografija pri pouku. Z delom smo začeli že v začetku šolskega leta in ga uspešno dokončali. Učne enote, ki smo jih obravnavali že pri pouku družbe, smo razširili s pomočjo fotoaparata. Posneli smo fotografije, na katerih učenci prikazujejo prijetna in neprijetna čustva, odvisnost od različnih stvari […]

Read more

Predstavitev kandidatov za ravnateljico/ravnatelja

Vabilo na javno predstavitev kandidatov za ravnatelja/ravnateljico Na podlagi 3. sklepa, 4. točke dnevnega reda, 7. seje sveta šole, ki je bila 5. 1. 2010, vabimo vse zainteresirane na javno predstavitev kandidatov za ravnatelja/ravnateljico Osnovne šole Stična, ki bo v torek, 26. 1. 2010, ob 17. uri v avli matične šole v Ivančni Gorici. Jožica Ferlin, predsednica sveta šole

Read more
1 64 65 66 67 68 79